Teaterseminar

Teaterseminar 

Dato: Lørdag 17. september 

Tidspunkt: kl. 10:00 - kl. 12:00

Sted: Lillehammer Læringssenter

Her blir det muligheter for å tilegne seg masse nyttig informasjon som kommer teatergruppa tilgode.

VI FÅR BESØK AV: 
Studieforbundet kultur og tradisjon som vil presenterer prosjektet «Åpent for alle» som er en videreføring av prosjektet «På norsk». Målet med prosjektet er at lokallag over hele landet skal arrangere alle slags kurs med åpenhet og inkludering som hovedfokus. I tillegg får vi vite mer om voksenopplæringsmidlene som teatergrupper kan søke på når de har øvelser. 

Kulturrom vil informere om sin støtteordning med formål om å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for framføring av musikk, teater og dans. Kulturrom administrerer offentlige midler til fellesskapets gode. Målet er å bygge opp kulturrom med en grunnleggende teknisk infrastruktur som kan brukes av mange.

DRAMAS vil presenterer tjenesten de tilbyr per i dag, samt informere om prosjekter de har planer om å sette til live i nær fremtid. Dramas er ikke bare en manusbank som tilbyr verk skrevet av profesjonelle dramatikere, de er også en bank som har, men som ønsker flere manus skrevet av og for amatørteatergrupper.

• og til slutt vil Norsk Amatørteaterforbund (NATF) presenterer seg med utgangspunkt i organisasjonens formålsparagraf, og informere om de gode medlemsfordelene man har som medlem i NATF, kort om organisering av et amatørteaterlag og vi gjennomgår medlemsdatabasen som vi ønsker at alle våre medlemslag skal benytte aktivt.

VI ANBEFALER SPESIELT DE SOM SITTER I "STYRE OG STELL" I TEATERGRUPPENE Å DELTA PÅ DETTE!
 
Det koster ikke ei eneste krone å delta, men kan generere sårt tiltrengte midler til teatergruppa.