Fabrikkenseminaret

Dato: 20. september 
Tidspunkt:
følger snart!
Sted: Fabrikken og Tyrilisenteret
Pris: følger snart!

Mer info følger snart!

Inspirasjon og kunnskap for næringsliv, politikere, admini­stratorer, forskere og studenter.

Kulturelle og kreative næringer: Hva vet vi nå? Hvordan bruke kunnskapen? Trengs det egne satsinger videre? Er det nyttig å dele inn bransjene slik?

I år feirer vi 5 år med forskning fra Kunnskaps­verket!

Mer infor kommer snart!