REvy fra a - Å

Revy fra A - Å

Dato:
16.09.2022 - 18.09.2022

Tidspunkt:

Fredag: kl. 19 - 21
Lørdag: kl. 09 - 17
Søndag: kl. 10 - 14

Sted: Lillehammer Læringssenter
Kursholder:
Espen Kvark Kvernbergh

Kursavgift:
Medlem: kr. 1900,-
Ikke-medlem: kr 2100,-

Facebook arrangement

Sammen er vi superkrefter! 
Et kurs, eller workshop om du vil, om hvordan vi bruker produksjonsarbeidet vårt til å skape trygge deltakere og gjøre alle til deltakende aktører i det skapende arbeidet. Amatørteater er en sann, demokratisk prosess. Som all scenisk produksjon. Om vi evner å legge til rette for treningsarenaer som skaper trygghet, slik at alle som deltar kan bidra til den skapende prosessen, i kraft av å være seg selv. 

I dette kurset skal vi bruke revyproduksjonen som utgangspunkt for å reflektere over hvordan vi bruker fellesskapende prosjekter i det lokale teaterarbeidet, til å trene medlemmene som mennesker og aktører. Kurset tar utgangspunkt i at en revyproduksjon har et tydelig, definert mål, at det er klar rollefordeling samtidig som alle rollene understøtter hverandre, vi er alle like viktige, det er arbeidsoppgaver nok til alle og du kan komme som du er. Din erfaring er det vi skal skape en forestilling ut av.

I arbeidet mot en revy må vi være gode på:
• Forestillingsidé
• Hva vi vil si
• Å skape sterke fellesskap
• Trene alle aktører til å bli trygge og gode i sine roller
• Trene på det gode fellesskapet
• Trene på personlige ferdigheter
• Trene på roller
• Jobbe med hva som kjennetegner menneskelig atferd og pyskologi, der hvor fellesskap dannes
• Vi skal trene på formidling
• Vi skal jobbe med helthetlig forståelse av ulike delene av produksjonens betydning for sluttproduktet

Kurset egner seg for alle som vil være en del av et kunstnerisk prosjekt, enten du er skuespiller, jobber med logistikk eller markedsføring, sørger for deltakernes ve og vel gjennom fasilitering, mat og kunstpauser, skriver tekster, er leder eller scenearbeider. Det handler om å skape gyldige fellesskap i ethvert kunstnerisk prosjekt, som får alle deltakere til å føle seg som, nettopp, deltakende.

Kurset vil være praktisk anlagt. Jeg vil jobbe som om vi er en mini-produksjon som skal lage en mini-forestilling i løpet av kurshelga, der målet er at vi skal vise deler av arbeidet vårt på Teaterdagenes siste dag, søndag 18. september.

Meld deg på!

Om ESpen kvark kvernbergh

Espen Kvark Kvernbergh har jobbet med revyproduksjoner i 20 år, både i frivillige organisasjoner, på arbeidsplasser og videregående skoler. Han er kanskje særlig kjent for sitt arbeid ved Elvebakken videregående skole, der han har bygget en revykultur som har ført skolen til forestillinger på Nationaltheatret, høstet toppkarakter i Aftenposten 12 ganger, vunnet fire revypriser for årets forestilling, en rekke enkeltstående seire i «Revykavalkadens» underkategorier og kanskje viktigst; statuert hvordan revy som fellesskapende prosjekt har brakt skolen til topps som en av de mest attraktive læringsarenaene i Norge. Espen har lang erfaring fra arbeid i den frivillige sektoren, har jobbet tett på næringslivsledere og har trent flere tusen mennesker på ulike arbeidsplasser i å skape gode arenaer for fellesskap, tilhørighet og arbeid mot felles mål. Espen har praktisk, pedagogisk bakgrunn, har jobbet med politikk og har vært involvert i flere kunstneriske prosjekter som har hatt som formål å bringe mangfold og perspektivrikdom sammen. Han var dessuten en av initiativtakerne til Teaterdagene, og er medlem av styret i Norsk Amatørteaterforbund. Espen skriver for tiden på en bok rettet mot lærerstudenter, om hvordan vi skaper gyldige vi og gode læringsarenaer i skolen, og han jobber med en musikal som involverer det herlige mangfoldet på Tøyen og Grønland i Oslo.