fortellerteater

fortellerteater

Dato:
17.09.2021 - 19.09.2021

Tidspunkt:

Fredag: kl. 19 - 21
Lørdag: kl. 09 - 17
Søndag: kl. 10 - 14

Sted: Lillehammer Læringssenter
Kursholder: Sara Birgitte Øfsti

Kursavgift:
kr. 1900,-

Facebook arrangement

Dette er kurset som deg som vil lære om fortellerteater, fortellerteknikk og det å finne sin egen fortellerstemme.
I fortellerteater spiller handlingen seg ut i publikums fantasi og ikke på scenen. Det gir oss et grensesprengende stort rom for nettopp fantasi, humor, dramatikk og mystikk.
Men fortellere står ofte alene i møte med publikum og må bruker hele seg; stemme, blikk, gester, lyder, bein og armer. Hvordan skaper vi bilder i hodet på publikum slik at fortellingen griper tak i dem og trollbinder fra start til slutt?
Kurset gir en innføring i grunnleggende fortellerteknikk fra skreven tekst til levende, muntlig formidling og bruk av egne opplevelser/erfaringer som utgangspunkt for å skape egen scenefortelling.
En god forteller har stor påvirkningskraft og gjennom kursdagene vil vi også diskutere relasjonen mellom forteller og publikum, og estisk bevissthet om fortellerrollen.

Meld deg på!

Om sara birgitte øfsti

Sara Birgitte Øfsti er utøvende scenekunstner i FortellerLab Oslo, forteller, formidler og førstelektor på OsloMet. Gjennom ulike forestillinger i Den kulturelle skolesekken forteller hun årlig for tusenvis av barn og unge. Hun har gjennom mer enn 20 års praksis i fortellerfeltet opparbeidet seg kunnskap, kompetanse og bevissthet om scenisk fortellerkunst. I fortellersamarbeidet FortellerLab Oslo har hun utforsket og undersøkt fortelling som eget kunstfelt.

Hun er også førstelektor og prosjektleder på OsloMet, med estetiske læringsmetoder og skolers bruk av kunst og kultur, som hovedfelt.

Sarabirgitte.no

ofstivestrehaugland.no